Declaració de la renda 2014 HACIENDAFACIL.com
LA TEVA GESTORIA ONLINE DE CONFIANÇA

CastellanoCatalà

93 816 51 27

25 €

IVA inclòs

PACK DECLARACIÓ RENDA SENZILLA

És un paquet de serveis dirigit als clients que durant l'any han Realitzat la seva activitat de treball per compte d'altre, tenen un préstec en el seu habitatge habitual , sense complicació alguna.

S'inclouen a la declaració de la renda els següents rendiments:

1. Rendiments del treball.

Es consideren rendiments íntegres del treball les contraprestacions dineràries o en espècie que derivin del treball personal i no tinguin el caràcter de rendiments d'activitats econòmiques.

2. Deduccions per habitatge habitual

3. Rendiments del capital mobiliari.

Els rendiments del capital mobiliari són les contraprestacions , o en espècie, que provinguin d'elements patrimonials béns o drets de la titularitat dels quals, correspon al contribuent i no estan afectes a activitats econòmiques o rendiments del capital immobiliari.

Atenent als elements patrimonials són accions , rendes , Dividends , interessos etc.

Nosaltres calculem la seva declaració de la renda , individual o conjunta amb el seu cònjuge , segons l'opció més beneficiosa.


Com cada any la agència tributària (aeat) obrirà el seu plaç per poder presentar la declaració de la renda 2014, declaració de la renda per particulars, autònoms o societats. A HACIENDA FÁCIL oferim 3 packs de serveis diferents, per complir amb la agència tributària, adaptats a les necessitats dels nostres clients , per a la confecció i presentació de la DECLARACIÓ DE LA RENDA 2014.

CAMPANYA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2014                      IRPF 2014

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 SENZILLA

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han realitzat la seva activitat de
treball per compte d'altri, tenen un préstec en el seu habitatge habitual, sense complicació alguna.

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 ORDINÀRIA

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han estat autònoms. 

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 ORDINÀRIA PLUS

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han realitzat transmissions
d'immobles ,reinversions d'habitatge habitual, o bé guanys o pèrdues en operacions amb valors
( accions , etc)

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials nº de col·legiat en el Col·legi d'Economistes de Catalunya: 11844
Societat Col·legiada nº: SP0394