Declaració de la renda 2014 HACIENDAFACIL.com
LA TEVA GESTORIA ONLINE DE CONFIANÇA

CastellanoCatalà

93 816 51 27

Pack declaració renda senzilla 2014 Pack declaració renda ordinària 2014 Pack declaració renda 2014 ordinària plus

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o IRPF és un impost personal, progressiu i directe que graba la renda obtinguda en un any natural per les persones físiques residents a Espanya.

 

Com funciona l'IRPF?

 

La declaració de la renda és un impost directe que en el cas de que el contribuent no superi uns límits, no està obligat a presentar la declaració de la renda.

 

Qui està obligat a presentar la DECLARACIÓ DE LA RENDA?

 

Declaració del IRPF

És un tràmit que recau sobre els contribuents dels que les seves respectives rendes procedeixin exclusivament de rendiments de treball i siguin superiors als 22.000 euros anuals    (si només tenen un pagador)    o superiors a 11.200 euros anuals     (si en tienen més d'un -amb algunes excepcions-). També aquells que tinguin rendiments de capital mobiliari i beneficis patrumonials subjectes a retenció per sobre de 1.600 euros anuals, així com els contribuents que durant l'exercici hagin obtingut rendiments integres de la feina, del capital (mobiliari o immobiliari) o d'activitats econòmiques superant l'import màxim conjunt de 1000 euros anuals i pèrdues partimonials de quantia superior a 500 euros, en tributació conjunta o individual.

I encara hi ha més:

 

La mateixa normativa estableix que tots aquells contibuents que tinguin dret a deducció per inversió en habitatge, per compta estalvi-empresa o per doble imposició internacional, els que hagin realitzat aportacions a partimonis protegits de persones amb discapacitat i els contibuents que desitgin sol·licitar devolucions derivades de la normativa de l'impost han de presentar la declaració.

 

Ara que sabem què és i com funciona, és el moment de parlar de...

 

Com es presenta el PAGAMENT A COMPTA DE IRPF?

 

Durant l'any es presenten els pagaments a compta de l'IMPOST SOBRE LA RENDA .

Existeixen diferents impresos de l'Agència Tributària que s'han d'omplir en funció de les seves característiques com a contribuent. Mirem ràpidament per a que serveix cada un:

 Ara que és època de tancar el trimestre, ens ha semblat interessant refrescar conceptes bàsics. Esperem que us hagi estat d'ajuda. Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a haciendafacil.com. Perquè sabem que podem fer que la vostra vida sigui una miqueta més fàcil: imagineu com seria viure sense haver de preocupar-te per Hisenda?

 

Com cada any la agència tributària (aeat) obrirà el seu plaç per poder presentar la declaració de la renda 2014, declaració de la renda per particulars, autònoms o societats. A HACIENDA FÁCIL oferim 3 packs de serveis diferents, per complir amb la agència tributària, adaptats a les necessitats dels nostres clients , per a la confecció i presentació de la DECLARACIÓ DE LA RENDA 2014.

CAMPANYA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2014                      IRPF 2014

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 SENZILLA

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han realitzat la seva activitat de
treball per compte d'altri, tenen un préstec en el seu habitatge habitual, sense complicació alguna.

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 ORDINÀRIA

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han estat autònoms. 

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 ORDINÀRIA PLUS

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han realitzat transmissions
d'immobles ,reinversions d'habitatge habitual, o bé guanys o pèrdues en operacions amb valors
( accions , etc)

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials nº de col·legiat en el Col·legi d'Economistes de Catalunya: 11844
Societat Col·legiada nº: SP0394